Home » de site

de site

Overheidsdigitalisering.nl is een blog wat inzage wil bieden in de praktijk en opinie rondom e-government vraagstukken. Vanuit ervaring blijkt dat overheidsorganisaties elkaar frequent bezoeken voor het uitwisselen van kennis, om gezamenlijk invulling te geven aan de beste praktijktoepassingen voor het digitaliseren van de overheid. Via dit blog wil ik daar ook mijn bijdrage aan verlenen door digitaal op frequente basis mijn visie te geven op de praktijk.

De auteur, Collin Mous, is consultant bij Deloitte Consulting in Nederland, en adviseert over internet strategie. Hij heeft ervaring bij verschillende opdrachtgevers in de overheid en ontwikkelt binnen de organisatie door aan nieuwe innovatieve dienstverlening via het web. De samenkomst van deze twee interesses levert de motivatie van het starten van dit blog op.

Een andere motivatie is meteen een persoonlijke opvatting over de staat dienstverlening van de sector; Deze is ten opzichte van de commerciële sector te beperkt. Aangezien wij dagelijks in wisselwerking in de rol van consument en burger treden is het verwachtingspatroon van de dienstverlening ten opzichte van beide markten vaak gelijk. Om het gat wat is ontstaan tussen de commerciële en publieke  sector te overbruggen is pragmatisch handelen vereist. De berichten op dit blog zullen in het teken staan van het bieden van een pragmatische visie op vraagstukken.

De laatste motivatie is het ontbreken van vernieuwing over het internet kanaal in de publieke sector. Het kanaal wordt vanuit origine toegepast als informatievoorzienend en de laatste jaren steeds vaker als transactiemiddel. Toch zit er naar mijn mening meer potentie in het kanaal dan nu toegepast wordt, en moet er in de publieke sector toegewerkt worden om het internet in te zetten als luister-, conversatie- en samenwerkingsmiddel d.m.v. Social Media toepassingen. Ideeën over hoe op deze drie aspecten het internet ingezet kan worden zullen ook frequent tot de inhoud behoren.

De inhoud van deze blog is op persoonlijke titel en betreft mijn eigen opinie en ervaring.